O nas

Green Cars - zrzesza firmy i instytucje rozwijające technologie samochodów elektrycznych oraz energetyki odnawialnej. Poprzez współpracę w ramach Klastra promujemy niskoemisyjny transport i rozwijamy technologie mobilności elektrycznej. Posiadamy bogate doświadczenie w konwertowaniu aut spalinowych na elektryczne. Nasze nowatorskie rozwiązania technologiczne doceniły zarówno media jak i organy administracyjne, czego przykładem jest I nagroda w konkursie „Innowacyjny Projekt 2010”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dla auta elektrycznego Green Car a skonstruowanego przez firmy zrzeszone w Klastrze Green Cars.

Kierując się rozwiązaniami ekonomicznymi i ekologicznymi, opracowaliśmy autorski proces konwersji aut na napęd elektryczny. Produkcja nowego pojazdu hybrydowego lub elektrycznego obciąża środowisko, a nowe auto elektryczne lub hybrydowe jest wciąż jeszcze, droższe niż pojazdy spalinowe. Już po kilku latach użytkowania koszty eksploatacyjne pojazdu spalinowego, zaczynają stanowić spory problem finansowy dla użytkownika. Używane auta spalinowe generują dużą ilość odpadów w postaci zużytych części i płynów eksploatacyjnych, wymagających bardzo skomplikowanego procesu recyklingu. Ekologicznym i ekologicznym rozwiązaniem jest konwersja aut spalinowych na system napędu elektrycznego. Rozwiązanie takiego typu ma ogromne zalety w szczególności jeśli zastosujemy ją masowo, w formie konwertowania całych flot samochodów lub detalicznie dla klientów indywidualnych. Zakresem swoich usług obejmujemy przedsiębiorstwa prywatne i jednostki państwowe, w tym samorządy, gminy i powiaty.

Ponadto wspieramy i rozwijamy instalacje sieci terminali ładowania na terenie całego kraju, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia możliwości ładowania pojazdów. Jest to kluczowa kwestia w rozwoju elektrycznej mobilności. Popularność pojazdów tego typu rośnie w miarę zwiększania możliwości codziennego ich użytkowania, do czego w znacznym stopniu przyczyniają się możliwości zapewnienia paliwa i serwisu dla takich pojazdów.

Za najważniejsze zadanie uznajemy jak najszybsze uniezależnienie od ropy naftowej poprzez zmianę świadomości i edukację energetyczną społeczeństwa. Optujemy również za stworzeniem rozproszonych systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które stanowią doskonałą podstawę samowystarczalności energetycznej lokalnych społeczności. Poprzez seminaria, konferencje oraz kampanie społecznościowe, zmieniamy świadomość ekologiczną społeczeństwa. Popularyzujemy proekologiczne technologie i efektywnie edukujemy. Dziś energia nie musi już być wytwarzana w sposób przemysłowy, rozproszenie produkcji energii na mikro-instalacje poprawia bilans energetyczny, obniża cenę energii i uniezależnia użytkowników energii od dostawców. Taki sposób produkcji i dystrybucji energii buduje nowy model społeczeństwa odpowiedzialnego energetycznie i ekologicznie.

Członkowie Klastra Green Cars są przekonani, że elementem inicjującym dążenie do suwerenności energetycznej w Polsce jest aktywne budowanie rynku samochodów elektrycznych wraz z równoległym rozwojem inteligentnych sieci źródeł odnawialnej energii. Elektryczność już dziś jest w stanie wyeliminować ropę naftową i węgiel z dużymi korzyściami dla użytkowników, otoczenia, środowiska i przyszłych pokoleń. Konieczne do tego technologie są dostępne, a nasz Klaster jest nastawiony na promocję i wdrażanie tego typu innowacyjnych rozwiązań.