• biuro@greenpl.org
 • +48 533 328 990
 • English
 • Polski

Cele

Klaster Green Cars powstał w celu wprowadzenia w życie oraz popularyzacji efektywnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Do realizacji projektu przystąpiło kilka znaczących podmiotów m.in. Instytut Elektrotechniki w Warszawie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich i wiele innych. – lista wszystkich instytucji znajduje się tu - lista firm zrzeszonych

Istotą konsorcjum są wspólne przedsięwzięcia, których celem jest stopniowa rezygnacja z wykorzystywania ropy naftowej i tworzenie rynku pojazdów nie spalinowych. W szczególności wdrażanie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, badawczo-rozwojowych, produkcyjnych oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych.

Główne cele Klastra Green Cars:

 • stopniowa eliminacja ropy naftowej z polskiej gospodarki,
 • stworzenie i rozwój rynku pojazdów o napędzie alternatywnym lub niskoemisyjnym,
 • doskonalenie konstrukcji pojazdów elektrycznych i  innych niskoemisyjnych,
 • promocja  pojazdów niespalinowych i odnawialnych źródeł energii,
 • organizacja współpracy między nauką, przemysłem samochodowym i energetyką oraz władzami terytorialnymi,
 • integracja uczestników rynku pojazdów elektrycznych,
 • wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rynku pojazdów niskoemisyjnych,
 • wdrażanie nowych technologii do magazynowania energii elektrycznej,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.