• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • English
  • Polski

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty prawne, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia. Procedura przyjęcia do Klastra nowych członków wygląda następująco:

  1. Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem www.carspl.eu/wspolpraca. W treści prosimy zamieścić opis prowadzonej działalności (opcjonalnie adres strony internetowej) oraz zakres uczestnictwa w Klastrze.
  2. Po zatwierdzeniu  formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Zarząd Konsorcjum Klaster Green Cars zweryfikuje zbieżność aplikacji z celami statutowymi. W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zostanie przesłana deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars wraz z umową, a także oświadczenie o niezależności w stosunku do innych członków konsorcjum (dokumentu można pobrać także u dołu tej strony).
  4. Wypełniony dokument należy czytelnie podpisać i zaparafować na każdej ze stron.
  5. Następnie dokumenty należy zeskanować do dowolnego formatu (jpg/tif/gif/pdf) i dołączyć do nich dokumenty rejestrowe np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie te dokumenty należy przesłać elektronicznie do Konsorcjum, poprzez: www.carspl.eu/wspolpraca.
  6. Oryginał deklaracji oraz oświadczenia, podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby Konsorcjum

 

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars wraz z umową Konsorcjum: Pobierz

Oświadczenie o niezależności w stosunku do innych członków konsorcjum: Pobierz